eDotace

Plzeňský kraj

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy: I. Živá kultura v Plzeňském kraji podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK II. Prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání (jedná se výhradně o vlastní umělecké aktivity žadatele)


Důvod podpory

• poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových • vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje • oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí


Potenciální žadatelé

žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje projekt se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.12.2016
Žádosti od 20.1.2017 0:00:00
Žádosti do 25.10.2017 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 18.12.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 20 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Jana Stachová jana.stachova@plzensky-kraj.cz +420377195395  
Mgr. Pavlína Steidlová pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz +420377195799  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obce-a-dobrovolny-svazek-obci
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha pro obce a dobrovolné svazky obcí
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha pro ostatní právnické osoby
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha pro fyzické osoby podnikající
Stáhnout c-1d-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha pro fyzické osoby
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu-pro-rok-2017
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu pro rok 2017
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinný formulář k vyúčtování dotace
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha k vyúčtování dotace
Stáhnout c-2c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář k vyúčtování cestovních náhrad při použití osobního vozidla nebo prostředku hromadné dopravy
Schválené žádosti
Neschválené žádosti