eDotace

Plzeňský kraj

Krajské dotační tituly Plzeňského kraje pro rok 2024

Dotační portál Plzeňského kraje slouží k podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů a zároveň jako zdroj informací o poskytnutých dotacích v jednoduché a přehledné formě.

Dotační tituly Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních titulů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje, které rovněž zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními tituly v jejich gesci.

Otevřené dotační tituly
Připravované dotační tituly
Zveřejňované informace

Vyhlášené dotační tituly, do kterých může žadatel podat žádost (nebo bude mít tuto možnost v nejbližší době) včetně pravidel, důležitých termínů, kontaktů na administrátory apod.

Ukončené dotační tituly včetně uspokojených a neuspokojených žádostí.

Veškeré uspokojené a neuspokojené žádosti včetně důvodu vyhovění/nevyhovění.

Návody a další důležité informace pro žadatele, respektive příjemce dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.

Návody a manuály

eDotace - Jak zadat žádost do aplikace

ePusa - Jak si založit účet samospráva a její zřizované organizace

Veřejnost - Jak si založit účet veřejnost

FAQ - Často kladené dotazy

Povinná publicita pro příjemce dotací PK nad 1 mil. Kč - manuál

Povinná publicita pro příjemce dotací PK nad 1 mil. Kč - grafické formáty