eDotace

Plzeňský kraj

Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023

Účel podpory

Dílčí podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území Plzeňského kraje. Za doprovodnou infrastrukturu pro účely tohoto programu jsou považovány odstavná parkoviště pro návštěvníky turistických cílů, plochy pro karavany a obytné vozy tzv. stellplatz, včetně servisních technologií a dalších vybavovacích prvků a související terénní úpravy. Dále je za doprovodnou infrastrukturu považována samostatná servisní stanice bez možnosti parkování vybavena servisní technologií. Stanice může být součástí čerpacích stanic, sportovních areálů, existujících parkovišť a obdobných ploch. Informace o karavanových stáních https://akkcr.cz/informacni-brozura-stani-pro-karavany Další informace https://silverontheroad.com/tag/karavanove-stani Příklady servisních míst https://silverontheroad.com/2021/05/06/obrazovy-pruvodce-servisnim-mistem-odpady Dne 11.01.2023 proběhl online workshop s odborníky z Asociace kempování a karavaningu, jeho záznam je přístupný na odkazu: https://youtu.be/BzYVpeu6hBE


Důvod podpory

Cílem Programu je dílčí podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území Plzeňského kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2022
Žádosti od 30.1.2023 0:00:00
Žádosti do 23.2.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 03.04.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 8 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Přílohy

Název Popis
Stáhnout podpora-karavanovych-stani
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (obec, dobrovolný svazek obcí
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (ostatní právnické osoby)
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (fyzické osoby podnikající)
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-vyhodnoceni-a-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
Stáhnout zavazny-celkovy-polozkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
ZÁVAZNÝ CELKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - dokládá se pouze v případě schválení poskytnutí dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti