eDotace

Plzeňský kraj

Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2019

Účel podpory

Krytí (částečné krytí) neinvestičních nákladů souvisejících s činností místní akční skupiny (MAS) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu (DP) Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019. Důvod podpory stanoveného účelu; kritéria pro hodnocení aj. podmínky dotačního programu a tohoto dotačního titulu (DT), povinnosti žadatele a příjemce dotace a další informace viz Pravidla DP. Maximální částka dotace činí 300 tis. Kč (u MAS se sídlem v Plzeňském kraji), 70 tis. Kč (u MAS se sídlem mimo Plzeňský kraj). Celkový předpokládaný objem finančních prostředků je cca 2,7 mil. Kč.


Důvod podpory

Podpora činnosti MAS s působností na území Plzeňského kraje.


Potenciální žadatelé

Okruhem způsobilých žadatelů jsou místní akční skupiny s působností na území Plzeňského kraje.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.4.2019
Žádosti od 31.5.2019 0:00:00
Žádosti do 14.6.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 26. 8. 2019 (RPK), 9. 9. 2019 (ZPK)

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 700 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 300 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadost
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář Žádost o dotaci
Stáhnout formular-cp
Čestné prohlášení
formulář Čestné prohlášení MAS
Stáhnout formular-prehled-clenu-mas
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář Přehled členů MAS
Stáhnout formular-zvd-mas
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář ZVD MAS
Stáhnout vzor-zadosti-o-dotaci-mas
Ostatní přiloha dotačního titulu
VZOR žádosti o dotaci MAS
Stáhnout pravidla-dp-podpora-mikroregionu-a-mas-v-pk-2019
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DP Podpora MR a MAS v PK 2019
Stáhnout formular-prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář Přehled majetkových vztahů
Schválené žádosti
Neschválené žádosti