eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2018 - Územní plány

Účel podpory

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2018.


Důvod podpory

Podpora obcí při tvorbě územních plánů.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 / obce na území bývalého Vojenského újezdu Brdy bez ohledu na počet obyvatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.12.2017
Žádosti od 19.1.2018 0:00:00
Žádosti do 8.2.2018 15:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 9. 4. 2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla
Pravidla dotačního titulu
Pravidla PSOV PK 2018
Stáhnout cestne-prohlaseni-elektronicky-formular
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - elektronický formulář (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout cestne-prohlaseni-k-rucnimu-vyplneni
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - k ručnímu vyplnění (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění žádosti o dotaci
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Závěrečného vyhodnocení akce
Stáhnout predavaci-protokol-k-up-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Předávací protokol k ÚP - elektronický formulář (povinná příloha závěrečného vyhodnocení)
Stáhnout vzor-vyplneni-predavaciho-protokolu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění předávacího protokolu
Stáhnout predavaci-protokol-zmena-up-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Předávací protokol změna ÚP - elektronický formulář (povinná příloha závěrečného vyhodnocení)
Stáhnout vzor-vyplneni-predavaciho-protokolu-zmena
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění předávacího protokolu (změna ÚP)
Stáhnout stitek-s-nabytim-ucinnosti-up-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Štítek s nabytím účinnosti ÚP - elektronický formulář (povinná příloha závěrečného vyhodnocení)
Stáhnout stitek-s-nabytim-ucinnosti-zmeny-up-formular
Ostatní přiloha dotačního titulu
Štítek s nabytím účinnosti změny ÚP - elektronický formulář (povinná příloha závěrečného vyhodnocení)
Schválené žádosti
Neschválené žádosti