eDotace

Plzeňský kraj

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017

Účel podpory

Poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji Podpora přípravy, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo na aktualizované vydání již vydaného díla


Důvod podpory

• oživení literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu • podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu • podpora literární tvorby mladých a začínajících autorů


Potenciální žadatelé

a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel, pokud není níže uvedeno jinak b) žadateli nemohou být územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí a státem zřizované příspěvkové organizace c) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu d) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje anebo má realizovaný projekt přímou souvislost s Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.3.2017
Žádosti od 20.4.2017 0:00:00
Žádosti do 30.9.2017 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 18.12.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 700 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
PhDr. Pavel Suk Ph. D. pavel.suk@plzensky-kraj.cz +420377195470  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu-pro-rok-2017
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout c-2-anotace-a-specifikace-publilovaneho-dila
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout c-3-nahled-uziti-loga-plzenskeho-kraje
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout c-4a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout c-4b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout c-4c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti-v-systemu-edotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti