eDotace

Plzeňský kraj

Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu: • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje. • Podpora při pořádání a organizování akcí, soustředění a soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání akcí celostátního a mezinárodního významu. • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých. • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit. • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku z dotačního titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU V ROCE 2017


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1.3.2017
Žádosti od 1.4.2017 0:00:00
Žádosti do 15.10.2017 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 30 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Hana Dadučová hana.daducova@plzensky-kraj.cz +420377195321  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-vyuctovani-financni-vyporadani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti