eDotace

Plzeňský kraj

Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023

Účel podpory

Krytí (částečné krytí) nákladů souvisejících s činností mikroregionů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023. Důvod podpory stanoveného účelu; hodnotící kritéria aj. podmínky dotačního titulu (DT), povinnosti žadatele a příjemce dotace a další informace viz Pravidla DT. Pro Oblast A: Minimální částka dotace činí 50 tis. Kč, maximální 400 tis. Kč - více viz Pravidla DT. Pro Oblast B: Dotace se poskytuje do výše 150 tis. Kč - více viz Pravidla DT. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků je 3 mil. Kč.


Důvod podpory

Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Mikroregiony se sídlem v Plzeňském kraji.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.4.2023
Žádosti od 25.5.2023 0:00:00
Žádosti do 6.6.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí Předpoklad schválení RPK 21. 8. 2023, ZPK 4. 9. 2023.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. René Zeithaml rene.zeithaml@plzensky-kraj.cz +420377195637 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-mr-pk-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DT Podpora mikroregionů PK 2023
Stáhnout formular-zadost-cp-oblast-a
Čestné prohlášení
Formulář Žádost o dotaci a Čestné prohlášení - Oblast A
Stáhnout formular-zadost-cp-oblast-b
Čestné prohlášení
Formulář Žádost o dotaci a Čestné prohlášení - Oblast B
Stáhnout formular-pmv-oblast-a-b
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů - Oblast A i B
Stáhnout formular-zva-oblast-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář ZVA - Oblast A
Stáhnout formular-zva-oblast-b
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář ZVA - Oblast B
Stáhnout vzor-zadosti-mr-oblast-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění elektronické žádosti o dotaci - Oblast A
Stáhnout vzor-zadosti-mr-oblast-b
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění elektronické žádosti o dotaci - Oblast B
Stáhnout priklady-podpory-oblast-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příklady podpory - Oblast A
Stáhnout formular-pcm-oblast-b
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled členů mikroregionu - Oblast B
Stáhnout vzor-vypujcniho-radu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor výpůjčního řádu
Stáhnout vzor-vypujcniho-deniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor výpůjčního deníku
Stáhnout vzor-provozniho-radu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor provozního řádu
Stáhnout vzor-provozniho-deniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor provozního deníku
Schválené žádosti
Neschválené žádosti