eDotace

Plzeňský kraj

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022– 2. kolo

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu. Priority programu: - děti, mládež, školní sport – vytvořit a udržet kladný vztah k pohybu a sportu, zvyšovat fyzickou zdatnost, - výchova sportovních talentů – chceme dokázat víc a uplatnit se ve sportu, - organizovaný sport – sportujeme společně, sport osob se speciálními potřebami – nejsme jiní, máme stejné sportovní cíle, - zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce – pohyb nás těší a jsme fit!


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, motivovat veřejnost k pohybu, sportu a k aktivnímu životnímu stylu.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 24.5.2022
Žádosti od 23.6.2022 0:00:01
Žádosti do 2.7.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 11 775 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu
Mgr. Irena Kroftová MBA irena.kroftova@plzensky-kraj.cz +420377195320  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout 2-kolo-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpora-telovychovy-a-sportu-v-roce-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DT Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022 - 2. kolo
Stáhnout 2-kolo-formular-zadosti-t2-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti - 2 . kolo
Stáhnout 2-kolo-prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele - jen školská zařízení
Stáhnout 2-kolo-2022-formular-financni-vyporadani-pouziti-dotace-t2
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář finanční vypořádání dotace - 2. kolo
Schválené žádosti
Neschválené žádosti