eDotace

Plzeňský kraj

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi

Účel podpory

Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obcemi v Plzeňském kraji. Předpokládaný objem finančních prostředků určených k financování tohoto dotačního titulu - 3.600.000 Kč.


Důvod podpory

Podpora základních činností sociální služby (pečovatelské služby) poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Potenciální žadatelé

Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb: • Obec • Organizace zřízené nebo založené obcí který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 23.3.2021
Žádosti od 22.4.2021 0:00:42
Žádosti do 21.5.2021 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 6. 9. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 600 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 3 600 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Dagmar Steinbachová dagmar.steinbachova@plzensky-kraj.cz +420377195169 vedoucí oddělení sociálních služeb
Ing. Lenka Čechová lenka.cechova@plzensky-kraj.cz +420377195313  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-2021
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout psi-vyhlaseni2021
Popis dotačního titulu
Vyhlášení
Stáhnout psi-formularzadost2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádost
Stáhnout ss-2021-formularzadosti-naklady
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha - Náklady
Stáhnout ss-2021-formularzadosti-vynosy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha - Výnosy
Stáhnout priloha-prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha - Identifikace osob
Stáhnout vysvetlivky
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vysvětlivky
Stáhnout priloha-zadosti-prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha - souhlas zřizovatele
Stáhnout formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování
Stáhnout vyuctovani-prehled-dokladu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - příloha přehled dokladů
Stáhnout vyuctovani-nakladu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - příloha tabulka nákladů
Schválené žádosti
Neschválené žádosti