eDotace

Plzeňský kraj

Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2021

Účel podpory

Účelem dotačního programu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2021. Podpora není určena pro týmy. Upozornění: Veškeré vzniklé náklady, které bude příjemce uplatňovat v rámci dotace, je nutné uhradit z bankovního účtu příjemce/žadatele.


Důvod podpory

- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME - podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti - prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu je fyzická osoba účastnící se MS/ME v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec v individuálním nebo kolektivním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, řádně registrován. Právnická osoba, která může být žadatelem, je pouze: - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.1.2021
Žádosti od 25.2.2021 8:00:00
Žádosti do 23.8.2021 16:30:00
Lhůta pro rozhodnutí 90 dnů od přijetí žádosti

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 400 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Petra Buřičová petra.buricova@plzensky-kraj.cz +420377195319 referent na úseku dotací

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-1-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotacniho-programu-podpora-sportovcu-reprezentujicich-pk-na-mistrovstvi-evropy-a-sveta-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu "Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2021"
Stáhnout priloha-c-2-formular-zadosti-dt-podpora-sportovcu-reprezentujicich-pk-na-mistrovstvi-evropy-a-sveta-v-roce-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti o dotaci Plzeňského kraje
Stáhnout formular-vyuctovani-2021-final
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti