eDotace

Plzeňský kraj

Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory

Účel dotace: Důvod podpory stanoveného účelu: finanční pomoc MR ze strany PK na mzdové náklady manažera/pečovatele v kalendářním roce 2019. Kritéria pro hodnocení viz Pravidla dotačního programu (DP). Lhůta pro rozhodnutí: 26. srpen 2019 (schvalování RPK). Další podmínky dotačního titulu (DT), povinnosti žadatele a příjemce dotace a jiné informace viz Pravidla DP. Maximální výše dotace je 50.000 Kč, minimální výše není stanovena. Předpokládaná částka k rozdělení: 300.000 Kč


Důvod podpory

Podpora činnosti MR.


Potenciální žadatelé

Okruhem způsobilých žadatelů jsou mikroregiony (v právní formě svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob) se sídlem v Plzeňském kraji.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.4.2019
Žádosti od 31.5.2019 0:00:00
Žádosti do 14.6.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání RPK 26. 8. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 300 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled majetkových vztahů
Stáhnout vzor-zadosti-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění elektronické žádosti o dotaci
Stáhnout formular-zvd
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení dotace
Stáhnout prehled-clenu-mr
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled členů mikroregionu
Stáhnout cestne-prohlaseni-mr
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení mikroregionu
Stáhnout pravidla-dp-podpora-mikroregionu-a-mas-v-pk-2019
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DP Podpora MR a MAS v PK 2019
Schválené žádosti
Neschválené žádosti