eDotace

Plzeňský kraj

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019

Účel podpory

Dotační titul je určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen a pojízdných prodejen obsluhujících jejich území.


Důvod podpory

Snaha Plzeňského kraje napomoci udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova.


Potenciální žadatelé

1. obec Plzeňského kraje s počtem do 250 obyvatel 2. obec Plzeňského kraje s počtem do 1000 obyvatel, pokud žádá o dotaci na prodejnu, která se nachází v místní části obce do 250 obyvatel


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.3.2019
Žádosti od 2.5.2019 0:00:00
Žádosti do 22.5.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 9. 9. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 165 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okresy Klatovy a Tachov
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okresy Plzeň-sever a Rokycany

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla
Pravidla dotačního titulu
PRAVIDLA DT
Stáhnout zadost-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Žádost o dotací - povinná příloha elektronické žádosti
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů - povinná příloha elektronické žádosti
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění formuláře Žádost o dotaci
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení akce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti