eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2019 - Projekty obcí

Účel podpory

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Pro obce do 2000 obyvatel dotace ve výši 100 - 500 tis. Kč (při celkových nákladech akce nad 2,5 mil. Kč lze požádat až o 2 mil. Kč), pro obce nad 2000 obyvatel dotace ve výši 100 - 300 tis. Kč, max. podíl dotace na celkových nákladech akce 70 %. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2019.


Důvod podpory

Podpora venkova.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěži Vesnice PK roku 2018 bez ohledu na počet obyvatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 11.12.2018
Žádosti od 10.1.2019 0:00:00
Žádosti do 7.2.2019 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 8. 4. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 103 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okresy Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okresy Plzeň-sever a Rokycany

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-psov-2019
Pravidla dotačního titulu
Pravidla PSOV PK 2019
Stáhnout cestne-prohlaseni-elektronicky-formular
Čestné prohlášení
POVINNÁ příloha žádosti ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout cestne-prohlaseni-k-rucnimu-vyplneni
Čestné prohlášení
POVINNÁ příloha žádosti Formulář k RUČNÍMU VYPLNĚNÍ - vytisknout, vyplnit, podepsat, orazítkovat
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
POVINNÁ příloha žádosti Podíl obce v obchodních společnostech (a.s., s.r.o.)
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění polí v ELEKTRONICKÉ žádosti
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení akce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti