eDotace

Plzeňský kraj

2016 Příspěvek na věcné vybavení

Účel podpory

Finanční prostředky z tohoto dotačního titulu jsou určeny na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany JSDHO, zejména osobní ochranné pomůcky, drobné opravy techniky, věcné prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. a vybavení nad rámec minimálního vybavení dle této vyhlášky. Náklady na jednotlivý nákup nebo jednotlivou opravu nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.


Důvod podpory

neuvedeno


Potenciální žadatelé

Obec, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany a splňující podmínky Pravidel programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 29.1.2016
Žádosti od 7.3.2016 0:00:00
Žádosti do 1.4.2016 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí Q3

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 60 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 60 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
Jarmila Syslová jarmila.syslova@plzensky-kraj.cz +420377195556  
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-programu-podpory-jsdho-v-pk-v-roce-2016
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti-o-prispevek-na-vecne-vybaveni
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2016-pk-vv-jsdho-formular-zaverecne-zpravy
Ostatní přiloha dotačního titulu
2016 PK VV JSDHO Formulář závěrečné zprávy
Schválené žádosti
Neschválené žádosti