eDotace

Plzeňský kraj

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016

Účel podpory

• poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností


Důvod podpory

vytvoření podmínek pro sportovní hry zařazené do školních i klubových sportovních soutěží • podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.1.2016
Žádosti od 4.2.2016 0:00:00
Žádosti do 29.2.2016 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 8 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Irena Kroftová MBA irena.kroftova@plzensky-kraj.cz +420377195320  
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu-2016
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout usneseni-rady-plzenskeho-kraj
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-vyuctovani-projektu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Stáhnout formular-zadosti-2016
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele
Stáhnout souhlas-se-zverejnenim-osobnich-udaju
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti