eDotace

Plzeňský kraj

Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025

Účel podpory

Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Účelem dotačního programu je zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách, tím, že bude poskytováno bezplatné školní stravování. Předpokládá se, že dojde ke zlepšení školní docházky a současně dojde k začlenění dětí a žáků do třídních i školních kolektivů. Z hlediska výživových požadavků budou mít děti a žáci možnost konzumovat nutričně vyváženou stravu odpovídající současným zdravotním doporučením, připravovanou s ohledem na věk strávníka.


Důvod podpory

Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Účelem dotačního programu je zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách, tím, že bude poskytováno bezplatné školní stravování. Předpokládá se, že dojde ke zlepšení školní docházky a současně dojde k začlenění dětí a žáků do třídních i školních kolektivů. Z hlediska výživových požadavků budou mít děti a žáci možnost konzumovat nutričně vyváženou stravu odpovídající současným zdravotním doporučením, připravovanou s ohledem na věk strávníka.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.4.2024
Žádosti od 1.6.2024 0:00:01
Žádosti do 31.3.2025 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2025

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 8 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Marie Zábranská marie.zabranska@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-obedy-do-skol-2024-2025-final
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce
Stáhnout formular-cestne-prohlaseni-obedy-do-skol-2024-2025
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení
Stáhnout formular-zadosti-2024-2025-final
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout souhlas-zrizovatele-zapojeni-do-dotacniho-programu-2024-2025
Ostatní přiloha dotačního titulu
Souhlas zřizovatele
Stáhnout formular-financni-vyporadani-obedy-do-skol-2024-2025
Ostatní přiloha dotačního titulu
Finanční vypořádání
Schválené žádosti
Neschválené žádosti