eDotace

Plzeňský kraj

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2024

Účel podpory

1. Podporu turistických stezek a venkovních cílů – projekty zaměřené na vybudování, vybavení a obnovu turistických stezek a venkovních turistických cílů (pozn. týká se všech tematicky zaměřených stezek, tzn. např. poutních stezek, hipostezek, zahradních stezek, industriálních stezek, stezek zaměřených na rodiny s dětmi apod.). Dále projekty zaměřené na vybudování a obnovu turistických informačních systémů, zařízení pro volnočasové venkovní aktivity a poutní a pěší turistiku. 2. Podporu agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic – zaměření především na farmy a tvorbu zážitkových programů, vybavení a techniku k podpoře jejich provozu; jednoduché ubytovací zařízení pro přespání; malá regionální muzea se specificky zaměřenými expozicemi; industriální objekty se zaměřením na rozvoj a zajištění provozu a bezpečnosti prohlídkových tras; znovuobnovení tradic, tradiční řemeslné výroby a regionálních gastronomických specialit


Důvod podpory

Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování turistické infrastruktury a zvyšovat atraktivitu stávajících turistických cílů v Plzeňském kraji s důrazem na venkovská sídla a lokality.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.12.2023
Žádosti od 22.1.2024 0:00:00
Žádosti do 12.2.2024 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 8.4.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Kateřina Čechová katerina.cechova@plzensky-kraj.cz +420377195694 referent na úseku cestovního ruchu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-podpora-rozvoje-venkovskeho-cestovniho-ruchu-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2024
Pravidla dotačního titulu
Pravidla Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2024
Stáhnout zavazny-celkovy-polozkovy-rozpocet-projektu-vt24
Čestné prohlášení
ZÁVAZNÝ CELKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - dokládá se pouze v případě schválení poskytnutí dotace
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (obec, dobrovolný svazek obcí)
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (ostatní právnické osoby)
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (fyzické osoby podnikající)
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-vyhodnoceni-a-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti