eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2023

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v pravidlech dotačního programu. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Celková částka dotačního programu je 6 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje. Veškerou komunikaci (dotazy, žádosti o změny, ...) provádějte elektronicky přes eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz u svých Žádostí v záložce Emailová komunikace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2022
Žádosti od 1.2.2023 0:00:00
Žádosti do 21.2.2023 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 12.06.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 6 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 250 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Iveta Maciarzová iveta.maciarzova@plzensky-kraj.cz +420377195546 referent na úseku informatiky
Ing. Aleš Tuček CSc. ales.tucek@plzensky-kraj.cz +420377195565 technický kontakt
Jiří Sieber jiri.sieber@plzensky-kraj.cz +420377195312 technický kontakt

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-dotacni-program-camelnet-pro-rok-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu s přílohami k editaci
Stáhnout pravidla-pro-dotacni-program-camelnet-pro-rok-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního programu s přílohami - podepsáno
Schválené žádosti
Neschválené žádosti