eDotace

Plzeňský kraj

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023

Účel podpory

Cílem Programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům.


Důvod podpory

Informační centra plní jednu z nejdůležitějších rolí v rámci praktické, účelné a cílené propagace Plzeňského kraje. Poskytují veškeré informace z oblasti cestovního ruchu a přispívají tím k informovanosti a spokojenosti turistů, jež vede k opakovaným návštěvám i pobytům domácích a zahraničních turistů v regionu.


Potenciální žadatelé

Právnické osoby provozující nebo zakládající informační centra na území Plzeňského kraje, jejichž projekt naplňuje cíle dotačního programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2022
Žádosti od 30.1.2023 0:00:00
Žádosti do 23.2.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 03.04.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Adéla Šrámková adela.sramkova@plzensky-kraj.cz +420377195206 referentka na úseku cestovního ruchu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-cinnosti-informacnich-center-na-uzemi-plzenskeho-kraje-pro-rok-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-cestne-prohlaseni-obec-dobrovolny-svazek-obci
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (obec, dobrovolný svazek obcí)
Stáhnout c-1b-cestne-prohlaseni-ostatni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (ostatní právnické osoby)
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-vyhodnoceni-a-vyuctovani-pouziti-dotace
Čestné prohlášení
Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
Stáhnout zavazny-celkovy-polozkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
ZÁVAZNÝ CELKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - dokládá se pouze v případě schválení poskytnutí dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti