eDotace

Plzeňský kraj

OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (2. výzva)

Účel podpory

Účelem podpory je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.


Důvod podpory

Důvodem podpory z tohoto programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o poskytnutí dotace z toho programu může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž část/části obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejnas převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Žadatelé o poskytnutí dotace musí splňovat také další podmínky stanovené pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 7.12.2022
Žádosti od 9.1.2023 0:00:01
Žádosti do 19.1.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.04.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jan Přibáň MBA jan.priban@plzensky-kraj.cz +420377195667 vedoucí odboru fondů a programů EU
Bc. Filip Degl filip.degl@plzensky-kraj.cz +420377195554 referent odboru fondů a programů EU

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-dp-obchudek-2021-v-pk-2-vyzva
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-1-zadost-o-poskytnuti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu/titulu
Stáhnout priloha-2-cestne-prohlaseni-zadatele-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby (přehled majetkových vztahů)
Stáhnout priloha-3-cestne-prohlaseni-zadatele-o-podporu-v-rezimu-de-minimis
Čestné prohlášení
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Stáhnout priloha-4-cestne-prohlaseni-obce
Čestné prohlášení
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení starostky/starosty obce o provozu pouze jedné prodejny potravin v obci/místní části
Stáhnout priloha-5-indikativni-vykaz-hospodareni-za-prodejnu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 5 - Indikativní výkaz hospodaření za maloobchodní prodejnu
Stáhnout priloha-6-soupiska-zpusobilych-nakladu-projektu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 6 - Soupiska způsobilých nákladů projektu
Stáhnout priloha-7-nalezitosti-dokladovani-zpusobilych-nakladu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 7 - Náležitosti dokladování způsobilých nákladů
Stáhnout priloha-8-povinna-publicita-programu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 8 - Povinná publicita programu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti