eDotace

Plzeňský kraj

Podpora spolkové činnosti v roce 2022

Účel podpory

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Účelem dotačního programu je podpora oprav, rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji) nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce. Nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců. Veškeré vzniklé náklady, které bude příjemce uplatňovat v rámci dotace, je nutné uhradit z účtu příjemce/žadatele.


Důvod podpory

Podpora dobrovolnické spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově.


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu jsou tyto právnické osoby se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji): • spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, • pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.1.2022
Žádosti od 25.2.2022 8:00:00
Žádosti do 10.3.2022 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 11.4.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Eva Ptáčníková eva.ptacnikova@plzensky-kraj.cz +420377195233 asistent
Mgr. Petra Buřičová petra.buricova@plzensky-kraj.cz +420377195319  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout zadost-o-dotaci-formular-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti 2022
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla 2022
Stáhnout 2022povinna-publicita-a5
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná publicita 2022
Stáhnout formular-zaverecneho-vyuctovani-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování 2022
Schválené žádosti
Neschválené žádosti