eDotace

Plzeňský kraj

Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic

Účel podpory

Zaměření především na farmy a tvorbu zážitkových programů, vybavení a techniku k podpoře jejich provozu; ubytovací zařízení; malá regionální muzea se specificky zaměřenými expozicemi; industriální objekty se zaměřením na rozvoj a zajištění provozu a bezpečnosti prohlídkových tras; znovuobnovení tradic, tradiční řemeslné výroby a regionálních gastronomických specialit.


Důvod podpory

Cílem Programu je podporovat obnovu a další budování turistické infrastruktury a zvyšovat atraktivitu stávajících turistických cílů v Plzeňském kraji s důrazem na venkovská sídla a lokality.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.12.2021
Žádosti od 21.1.2022 0:00:00
Žádosti do 21.2.2022 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 04.04.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Kateřina Čechová katerina.cechova@plzensky-kraj.cz +420377195694 referentka na úseku cestovního ruchu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (obec, dobrovolný svazek obcí)
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (ostatní právnické osoby)
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení (fyzické osoby podnikající)
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-vyhodnoceni-a-vyuctovani-pouziti-dotace-kopie
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
Stáhnout pravidla-podpora-rozvoje-venkovskeho-cestovniho-ruchu-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout zavazny-celkovy-polozkovy-rozpocet-projektu
Čestné prohlášení
ZÁVAZNÝ CELKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - dokládá se pouze v případě schválení poskytnutí dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti