eDotace

Plzeňský kraj

Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022

Účel podpory

Cílem programu je: • rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů středních škol, rozvoj jazykových kompetencí v cizím jazyce • zdokonalování jazykové vybavenosti, a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, znalost reálií • rozšiřující jazykové vzdělávání v zahraničí Předmět programu: • jazykové studijní pobyty a praxe v zahraničí • jazyková příprava pro mezinárodní spolupráci v zahraničí • jazykové letní tábory a letní jazykové školy v zahraničí • jazykové kurzy v zahraničí


Důvod podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podpora jazykového vzdělávání je realizována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020 a navazujícími dokumenty a strategií Evropské unie pro mládež na období let 2019-2027.


Potenciální žadatelé

viz Pravidla pro žadatele


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 8.12.2021
Žádosti od 10.1.2022 0:00:00
Žádosti do 31.1.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Barbora Štychová barbora.stychova@plzensky-kraj.cz +420377195745 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti-jv-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář žádosti
Stáhnout formular-vyuctovani-jv-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář vyúčtování
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-jazykove-vzdelavani-2022
Pravidla dotačního titulu
pravidla pro žadatele a příjemce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti