Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově 2016

Základní informace

Účel podpory

Podpora projektů, které rozvíjejí materiální zajištění dobrovolnické nepodnikatelské spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Jedná se podporu projektů zaměřených na pořízení nových movitých věcí; opravy movitých věcí; rekonstrukce, úpravy a opravy nemovitých věcí; investiční projekty týkající se movitých i nemovitých věcí. Vždy za podmínky, že všechny výše uvedené věci, jichž se projekty týkají, jsou, nebo mají být, užívány výhradně pro účely dobrovolnické nepodnikatelské spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Projekt musí být realizován v obci, městě nebo městysi do 25 000 obyvatel nebo v části obce, města nebo městysi do 1 000 obyvatel. Dotace bude poskytována nejvíce do výše 90% uznatelných nákladů projektu.


Důvod podpory

Podpora materiálního zajištění dobrovolnické nepodnikatelské spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově a motivuje obyvatele k veřejné dobrovolné činnosti. Podpora materiálního zajištění veřejně prospěšné činnosti ve venkovských oblastech.


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu může být uvedená právnická osoba: - Spolek - Pobočný spolek - Ústav - Obecně prospěšná společnost - Sociální družstvo


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1. 7. 2016
Žádosti od 1. 8. 2016 8:00:00
Žádosti do 15. 8. 2016 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 26. 9. 2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
JUDr. Jiří Tyc jiri.tyc@plzensky-kraj.cz +420377195319  

Přílohy

Název Popis
pravidla-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout
cestne-prohlaseni-prijemce-dotace-z-rozpoctu-pk
Čestné prohlášení
Stáhnout
formular-zadosti-o-dotaci
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
navrh-smlouvy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
Schválené žádosti
Neschválené žádosti