Krajské dotační tituly Plzeňského kraje pro rok 2018

Dotační portál Plzeňského kraje slouží k podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů a zároveň jako zdroj informací o poskytnutých dotacích v jednoduché a přehledné formě.

Dotační tituly Plzeňského kraje jsou vyhlašovány Radou Plzeňského kraje, která zároveň schvaluje znění příslušných Pravidel pro žadatele a příjemce.

Administraci dotačních titulů provádějí jednotlivé odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje, které rovněž zodpovídají za včasné uveřejňování veškerých informací, souvisejících s jednotlivými dotačními tituly v jejich gesci.

Otevřené dotační tituly
Připravované dotační tituly
Zveřejňované informace

Vyhlášené dotační tituly, do kterých může žadatel podat žádost (nebo bude mít tuto možnost v nejbližší době) včetně pravidel, důležitých termínů, kontaktů na administrátory apod.

Ukončené dotační tituly včetně uspokojených a neuspokojených žádostí.

Veškeré uspokojené a neuspokojené žádosti včetně důvodu vyhovění/nevyhovění.

Návody a další důležité informace pro žadatele, respektive příjemce dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.

Návody a manuály

eDotace: Jak zadat žádost do aplikace

Stáhnout dokument

ePusa: - Jak si založit účet samospráva a její zřizované organizace

Stáhnout dokument

Veřejnost - Jak si založit účet veřejnost

Stáhnout dokument

FAQ - Často kladené dotazy

Stáhnout dokument