eDotace

Plzeňský kraj

Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2021

Účel podpory

Hlavním cílem dotačního titulu je pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem (dále jen „obec“), při plnění povinností, které jim ukládá § 135 odst. 6 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil provedení prací podle odstavce 3 stavebním podnikatelem (tj. pokud zde hrozí nebezpečí z prodlení) a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodne na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi stavby vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Na základě této zákonné povinnosti tak obec musí vynaložit náklady na odstranění stavby nebo na nutné zabezpečení stavby, která není ve vlastnictví této obce a nemusí se ani na území této obce nacházet. Cílem dotačního titulu je rovněž podpora obcí při výkonu rozhodnutí stavebního úřadu vydaného podle § 129 stavebního zákona, pokud je vlastník stavby neznámý, protože i v tomto případě zůstane povinnost hradit náklady na obci.


Důvod podpory

Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji při výkonu rozhodnutí


Potenciální žadatelé

Obec, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.5.2021
Žádosti od 28.6.2021 0:00:00
Žádosti do 16.7.2021 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí září 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Jaroslava Milerová jaroslava.milerova@plzensky-kraj.cz +420377195128 právník

Přílohy

Název Popis
Stáhnout cestne-prohlaseni
Čestné prohlášení
Stáhnout vzor-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout pravidla
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti