eDotace

Plzeňský kraj

PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2021

Účel podpory

Podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.


Důvod podpory

Podpořit výstavbu cyklistické infrastruktury


Potenciální žadatelé

města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, zájmová sdružení právnických osob, spolky


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.1.2021
Žádosti od 1.3.2021 6:00:00
Žádosti do 26.3.2021 16:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 24.05.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 10 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Bc. Vladimír Kroc vladimir.krocv@plzensky-kraj.cz +420377195370 koordinátor výstavby cyklostezek
Ing. Petra Víznerová Ph. D. petra.viznerova@plzensky-kraj.cz +420377195639  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu-2021
Pravidla dotačního titulu
PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU
Stáhnout povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná prohlášení a celkový rozpočet programu
Stáhnout vyuctovani-pouziti-dotace2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
vyúčtování použití dotace
Stáhnout zaverecna-zprava-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
závěrečná zpráva
Schválené žádosti
Neschválené žádosti