eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v pravidlech dotačního programu. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Celková částka dotačního programu je 5 500 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje. Veškerou komunikaci (dotazy, žádosti o změny, ...) provádějte elektronicky přes eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz u svých Žádostí v záložce Emailová komunikace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.1.2021
Žádosti od 22.2.2021 20:23:59
Žádosti do 26.4.2021 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 14.06.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 250 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Iveta Maciarzová iveta.maciarzova@plzensky-kraj.cz +420377195546 administrátor dotace
Ing. Aleš Tuček CSc. ales.tucek@plzensky-kraj.cz +420377195565 technický kontakt
Jiří Sieber jiri.sieber@plzensky-kraj.cz +420377195312 technický kontakt

Přílohy

Název Popis
Stáhnout dotacni-program-camelnet-2021-vcetne-priloh
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu s přílohami k editaci
Stáhnout dotacni-program-camelnet-2021-vcetne-priloh
Pravidla dotačního titulu
pravidla dotačního programu s přílohami k editaci
Schválené žádosti
Neschválené žádosti