eDotace

Plzeňský kraj

Retence vody 2021

Účel podpory

Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je také zlepšování schopnosti retence vody v zemědělské půdě, retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí.


Důvod podpory

Zajištění podpory pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.1.2021
Žádosti od 1.4.2021 0:00:00
Žádosti do 30.4.2021 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Monika Rückaufová monika.ruckaufova@plzensky-kraj.cz +420377195757 referent na úseku životního prostředí, dotace

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-dotacniho-programu-retence-vody-2021
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-obce
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-ostatni-po
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout navrh-tabule
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti