eDotace

Plzeňský kraj

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji. • poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností • podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje • podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům


Důvod podpory

podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.1.2021
Žádosti od 19.2.2021 0:00:00
Žádosti do 10.3.2021 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent na úseku mládeže a sportu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpora-vybudovani-a-modernizace-sportovist-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce
Stáhnout formular-zadosti-sp21
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele-jen-pro-prispevkove-organizace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Prohlášení zřizovatele - jen pro příspěvkové organizace obcí
Stáhnout formular-vyuctovani-sp21
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování - formulář finančního vypořádání dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti