eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2021 - Územní plány

Účel podpory

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí na území bývalého Vojenského újezdu Brdy. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2021.


Důvod podpory

Podpora obcí při tvorbě územních plánů.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 / obce na území bývalého Vojenského újezdu Brdy bez ohledu na počet obyvatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 4.1.2021
Žádosti od 3.2.2021 0:00:00
Žádosti do 10.2.2021 15:00:00
Lhůta pro rozhodnutí předpokládané schválení dotací na ZPK 19. 4. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-psov-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla PSOV PK 2021
Stáhnout cestne-prohlaseni-obec-el
Čestné prohlášení
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - povinná příloha žádosti o dotaci ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout cestne-prohlaseni-obec-k-rucnimu-vyplneni
Čestné prohlášení
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - povinná příloha žádosti o dotaci formulář k RUČNÍMU vyplnění - vytisknout, ručně vyplnit, podepsat, orazítkovat
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-obec
Čestné prohlášení
Formulář PŘEHLED MAJETKOVÝCH VZTAHŮ - povinná příloha žádosti uvádí se pouze podíl obce v obchodních společnostech (a.s., s.r.o.)
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti-uzemni-plany
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění polí elektronické žádosti
Stáhnout formular-zva-c
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)
Stáhnout protokol-o-prevzeti-navrhu-up-porizovatelem
Ostatní přiloha dotačního titulu
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL k ÚP - povinná příloha závěrečného vyhodnocení ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout vzor-vyplneni-formulare-protokol-o-prevzeti-navrhu-up-porizovatelem
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění předávacího protokolu
Stáhnout protokol-o-prevzeti-navrhu-zmeny-up-porizovatelem
Ostatní přiloha dotačního titulu
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL změna ÚP - povinná příloha závěrečného vyhodnocení ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout vzor-vyplneni-formulare-protokol-o-prevzeti-navrhu-zmeny-up-porizovatelem
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění předávacího protokolu (změna ÚP)
Stáhnout stitek-s-nabytim-ucinnosti-up
Ostatní přiloha dotačního titulu
ŠTÍTEK s nabytím účinnosti ÚP - povinná příloha závěrečného vyhodnocení ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Stáhnout stitek-s-nabytim-ucinnosti-up-zmeny-up
Ostatní přiloha dotačního titulu
ŠTÍTEK s nabytím účinnosti změny ÚP - povinná příloha závěrečného vyhodnocení ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ - vyplnit, vytisknout, podepsat, orazítkovat
Schválené žádosti
Neschválené žádosti