eDotace

Plzeňský kraj

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy: 1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 3) Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)


Důvod podpory

- poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji - oživení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu; podpora identity a prestiže regionálních lokalit - podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu - podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů - podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot


Potenciální žadatelé

- žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel - žadateli nemohou být kraje jako územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace; státem zřizované příspěvkové organizace - žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu - žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje anebo má realizovaný projekt přímou souvislost s Plzeňským krajem


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.12.2020
Žádosti od 22.1.2021 0:00:00
Žádosti do 14.5.2021 14:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 06.09.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Pavlína Steidlová pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz +420377195799 referent na úseku kultury
PhDr. Pavel Suk Ph. D. pavel.suk@plzensky-kraj.cz +420377195470  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-literatura-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu 2021
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obec
Čestné prohlášení
č. 1a - Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu OBEC
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
č. 1b - Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu právnické osoby
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
č. 1c - Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu - fyzické osoby podnikající
Stáhnout c-1d-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
č. 1d - Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu - fyzické osoby
Stáhnout c-2-anotace-a-specifikace-publikovaneho-dila
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 2 - Anotace a specifikace publikovaného díla
Stáhnout c-3-nahled-uziti-loga-plzenskeho-kraje
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 3 - Náhled užití loga Plzeňského kraje
Stáhnout c-4a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 4a - Závěrečná zpráva
Stáhnout c-4b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 4b - Vyúčtování použití dotace
Stáhnout 4c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 4c - Cestovní účet - vzor
Stáhnout c-5-seznam-prijemcu-povinnych-vytisku
Ostatní přiloha dotačního titulu
č. 5 - Seznam příjemců povinných výtisků
Stáhnout vzor-zadosti-lit-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění žádosti v aplikaci eDotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti