eDotace

Plzeňský kraj

Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2021

Účel podpory

Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.


Důvod podpory

Podpora zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek na území Plzeňského kraje a jejich obnovy.


Potenciální žadatelé

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí nebo společenství vlastníků.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.12.2020
Žádosti od 22.1.2021 0:00:00
Žádosti do 22.3.2021 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 14.06.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 20 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Tereza Eismannová tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz +420377195631 Administrátor pro ORP: Stříbro, Tachov - tel.: 377 195 631
Bc. Petr Bunda petr.bunda@plzensky-kraj.cz +420377195361 Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu - tel.: 377 195 361
Mgr. Vilém Wolf vilem.wolf@plzensky-kraj.cz +420377195240 Administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod - tel.: 377 195 240
Ing. Michala Poláková michala.polakova@plzensky-kraj.cz +420377195344 Administrátor pro ORP: Plzeň, Přeštice, Nepomuk, Sušice - tel.: 377 195 344
Mgr. Michael Bašta michael.basta@plzensky-kraj.cz +420377195616 Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice - tel.: 377 195 616
Mgr. Tomáš Kofroň tomas.kofron@plzensky-kraj.cz +420377195473 Administrátor pro ORP: Blovice, Rokycany, Klatovy - tel.: 377 195 473

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-2a-pravidel-program-pamatky-vyuctovani-1-1-obnova-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2a) Pravidel_Program památky - vyúčtování 1_1 obnova 2021
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-program-pamatky-prohlaseni-a-rozpocet-obce-2021
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Pravidel_Program památky - prohlášení a rozpočet_obce 2021
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-program-pamatky-prohlaseni-a-rozpocet-po-2021
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Pravidel_Program památky - prohlášení a rozpočet_PO 2021
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-program-pamatky-prohlaseni-a-rozpocet-fo-2021
Čestné prohlášení
Příloha č. 1c) Pravidel_Program památky - prohlášení a rozpočet_FO 2021
Stáhnout pravidla-program-pamatky-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla program PAMÁTKY 2021
Stáhnout vzor-zadosti-pamatky-a-zony-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor žádosti 2021
Schválené žádosti
Neschválené žádosti