eDotace

Plzeňský kraj

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy: I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design V roce 2021 nebudou podporovány: • doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter • plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod. • kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé • akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.) II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu roku, nelze žádat pouze na jednu akci).


Důvod podpory

- podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje - vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje - oživit dění v obcích a městech kraje za účelem prohloubení vztahu občanů k místu, ve kterém žijí


Potenciální žadatelé

Okruh I - žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel Okruh II - nezisková právnická osoba - pro potřeby tohoto dotačního titulu se neziskovou právnickou osobou rozumí: zakládaný spolek, obecně prospěšná společnost a zakládaný ústav - žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.12.2020
Žádosti od 22.1.2021 0:00:00
Žádosti do 14.5.2021 14:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 6.9.2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 20 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Jana Stachová jana.stachova@plzensky-kraj.cz +420377195395 referent na úseku kultury

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-mikrogranty-pk2021
Pravidla dotačního titulu
pravidla programu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obec-dobrovolny-svazek-obci
Čestné prohlášení
žádost - formulář (obce, dobrovolné svazky obcí)
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
žádost - formulář (ostatní právnické osoby)
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
žádost - formulář (fyzické osoby podnikající)
Stáhnout c-1d-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
žádost - formulář (fyzické osoby)
Stáhnout c-1e-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby-celorocni-cinnost-kopie
Čestné prohlášení
žádost - formulář (celoroční činnost)
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava-kopie
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - závěrečná zpráva
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování použití dotace
Stáhnout 2c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - cestovní účet
Stáhnout vzor-zadosti-mikro-2021
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění žádosti v aplikaci eDotace
Stáhnout pravidla-mikrogranty-pk2021
Pravidla dotačního titulu
pravidla programu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obec-dobrovolny-svazek-obci
Čestné prohlášení
žádost - formulář (obce, dobrovolný svazek obcí)
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
žádost - formulář (ostatní právnické osoby)
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
žádost - formulář (fyzické osoby podnikající)
Stáhnout c-1d-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
žádost - formulář (fyzické osoby)
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava-kopie
Ostatní přiloha dotačního titulu
vyúčtování - závěrečná zpráva
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
vyúčtování použití dotace
Stáhnout 2c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
vyúčtování - cestovní účet
Stáhnout c-1e-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby-celorocni-cinnost-kopie
Čestné prohlášení
č. 1e) Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu (ostatní právnické osoby - celoroční činnost) - kopie
Schválené žádosti
Neschválené žádosti