eDotace

Plzeňský kraj

Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2020

Účel podpory

Účel dotace: Důvod podpory stanoveného účelu: finanční pomoc MR ze strany PK na mzdové náklady manažera/pečovatele v kalendářním roce 2020. Kritéria pro hodnocení viz Pravidla dotačního programu (DP). Lhůta pro rozhodnutí: 24. srpen 2020 (schvalování RPK). Další podmínky dotačního titulu (DT), povinnosti žadatele a příjemce dotace a jiné informace viz Pravidla DP. Maximální výše dotace je 50.000 Kč, minimální výše není stanovena. Předpokládaná částka k rozdělení: 300.000 Kč


Důvod podpory

Podpora činnosti MR.


Potenciální žadatelé

Okruhem způsobilých žadatelů jsou mikroregiony (v právní formě svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob) se sídlem v Plzeňském kraji.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 20.4.2020
Žádosti od 20.5.2020 0:00:00
Žádosti do 3.6.2020 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání RPK 24. 8. 2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 300 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 referent na úseku regionálního rozvoje

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-mr-a-mas-2020
Pravidla dotačního titulu
Pravidla DP Podpora mikroregionů a MAS PK 2020
Stáhnout formular-zadost-o-dotaci-cp-mr
Čestné prohlášení
Žádost o dotaci včetně čestného prohlášení mikroregionu
Stáhnout formular-prehled-clenu-mr
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled členů mikroregionu
Stáhnout formular-zvd-mr-2020
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář závěrečného vyhodnocení dotace
Stáhnout vzor-zadosti-mr
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění elektronické žádosti o dotaci
Stáhnout formular-pmv
Ostatní přiloha dotačního titulu
Přehled majetkových vztahů
Schválené žádosti
Neschválené žádosti