eDotace

Plzeňský kraj

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020

Účel podpory

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Důvod podpory

Důvodem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Potenciální žadatelé

Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje a jsou evidováni podle příslušného právního předpisu (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: •Odpovídá definici mikropodniku, •Obhospodařuje maximálně 200 ha zemědělské půdy evidované v LPIS, •Žadatel neobdržel investiční dotaci z PRV a PRV 2014-2020 na stejný předmět dotace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 26.2.2020
Žádosti od 30.3.2020 0:00:01
Žádosti do 30.4.2020 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.07.2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Novák karel.novak@plzensky-kraj.cz +420377195328 referent na úseku lesnictví - dotace

Přílohy

Název Popis
Stáhnout 2020-0520z-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-pzc-pk-2020
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotace
Stáhnout definice-malych-a-strednich-podniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Definice mikropodniku
Stáhnout 2020-priloha-a-formular-podrobny-popis-projektu-motivacni-ucinek
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná příloha
Stáhnout 2020-priloha-c-p-formular-cestne-prohlaseni-zadatele
Čestné prohlášení
Povinná příloha
Stáhnout 2020-priloha-g-i-j-formular-prohlaseni-zadatele
Čestné prohlášení
Povinná příloha
Stáhnout 2020-priloha-n-formular-identifikace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Povinná příloha
Stáhnout informace-o-zpusobilosti-podniku-podavajici-zadost-jakozto-mikropodniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Způsobilost žadatele jako mikropodniku
Stáhnout 2020-z-cedule-propagace-pk
Ostatní přiloha dotačního titulu
Cedule propagace
Stáhnout 2020-z-financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Konečné finanční vypořádání dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti