eDotace

Plzeňský kraj

Podpora včelařství (2020)

Účel podpory

Účelem podpory je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.


Důvod podpory

Zachování počtu včelstev a včelařů.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen „žadatel“), který: a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje, dle čl. 7. těchto Pravidel. Příjemcem dotace na administraci a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude žadatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.1.2020
Žádosti od 22.2.2020 0:00:00
Žádosti do 29.2.2020 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.6.2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 700 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Novák karel.novak@plzensky-kraj.cz +420377195328 referent na úseku lesnictví - dotace
Ing. Jindřich Rykovský jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz +420377195396  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout 2020-v-pravidla-podpora-vcelarstvi-2020
Pravidla dotačního titulu
Pravidla podpory
Stáhnout formular-prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář
Schválené žádosti
Neschválené žádosti