eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v pravidlech dotačního programu. Tento projekt musí souviset s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET. Celková částka dotačního programu je 6 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj optických datových sítí v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje. Veškerou komunikaci (dotazy, žádosti o změny, ...) provádějte elektronicky přes eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz u svých Žádostí v záložce Emailová komunikace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 1.1.2020
Žádosti od 31.1.2020 15:38:54
Žádosti do 17.4.2020 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 08.06.2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 6 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 250 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Iveta Maciarzová iveta.maciarzova@plzensky-kraj.cz +420377195546 administrátor dotace
Ing. Aleš Tuček CSc. ales.tucek@plzensky-kraj.cz +420377195565 technický kontakt
Jiří Sieber jiri.sieber@plzensky-kraj.cz +420377195312 technický kontakt

Přílohy

Název Popis
Stáhnout dotacni-program-camelnet-2020-vcetne-priloh
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu s přílohami k editaci
Stáhnout dotacni-program-camelnet-2020-vcetne-priloh
Pravidla dotačního titulu
pravidla dotačního programu s přílohami k editaci
Stáhnout dotacni-program-camelnet-2020-vcetne-priloh-podepsane
Pravidla dotačního titulu
Podepsaná pravidla
Schválené žádosti
Neschválené žádosti