eDotace

Plzeňský kraj

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2020

Účel podpory

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4798/20 z 18.05.2020 schválila snížení alokace finančních prostředků v průběžném dotačním programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020. Nově je tak na podporu účelu dle tohoto Programu stanoven objem finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč. Upozorňujeme na skutečnost, že vyhlašovatel je oprávněn dle dotačních podmínek po vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků pro tento Program zastavit příjem dalších žádostí před termínem uzávěrky. Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.


Důvod podpory

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich významu, historické a architektonické hodnoty.


Potenciální žadatelé

Žádost podává vlastník objektu či nemovitosti, na níž se má instalovat pamětní deska. V případě stavby ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 16.12.2019
Žádosti od 15.1.2020 0:00:00
Žádosti do 9.6.2020 8:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 07.09.2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Helena Procházková helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz +420377195189 Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu - tel.: 377 195 189
Bc. Petr Bunda petr.bunda@plzensky-kraj.cz +420377195361 Administrátor dotací na oddělení památkové péče - tel.: 377 195 361

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-program-pomniky-a-hroby-vyuctovani-2020
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2) Pravidel_Program pomníky a hroby - vyúčtování 2020.doc
Stáhnout pravidla-program-pomniky-a-valecne-hroby-2020
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-obce-2020
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_obce 2020.doc
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-po-2020
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_PO 2020.doc
Stáhnout priloha-c-1c-pravidel-program-pomniky-a-hroby-prohlaseni-a-rozpocet-fo-2020
Čestné prohlášení
Příloha č. 1c) Pravidel_Program pomníky a hroby - prohlášení a rozpočet_FO 2020.doc
Schválené žádosti
Neschválené žádosti