eDotace

Plzeňský kraj

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020

Účel podpory

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s doplněním datového fondu projektu technické mapy - DTM DMVS PK. Celková částka dotačního programu je 7 000 000 Kč.


Důvod podpory

Rozvoj datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje v souladu s Pravidly programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 13.12.2019
Žádosti od 3.2.2020 0:00:00
Žádosti do 25.5.2020 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí Termíny zastupitelstva PK - 8.6.2020; 7.9.2020

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 7 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jana Stehlíková jana.stehlikova@plzensky-kraj.cz +420377195269 informatik

Přílohy

Název Popis
Stáhnout podepsany-dotacni-program-dtm-2020-a-jeho-prilohy-final-na-edotace
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního programu včetně příloh
Schválené žádosti
Neschválené žádosti