eDotace

Plzeňský kraj

Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2020

Účel podpory

Účelem dotačního programu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2020. Podpora není určena pro týmy. Upozornění: Veškeré vzniklé náklady, které bude příjemce uplatňovat v rámci dotace, je nutné uhradit z účtu příjemce/žadatele.


Důvod podpory

- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME - podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti - prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje


Potenciální žadatelé

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu je fyzická osoba účastnící se MS/ME v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec v individuálním nebo kolektivním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, řádně registrován. Právnická osoba, která může být žadatelem, je pouze: - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 10.12.2019
Žádosti od 10.1.2020 8:00:00
Žádosti do 1.10.2020 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí do 90 dnů od přijetí žádosti

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 100 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Petra Buřičová petra.buricova@plzensky-kraj.cz +420377195228 mobil: 604 743 910

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-sportovci-2020
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti-2020
Pravidla dotačního titulu
Formulář žádosti o dotaci
Schválené žádosti
Neschválené žádosti