eDotace

Plzeňský kraj

Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019 – 2. kolo

Účel podpory

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje - děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce. Maximální výše podílu dotace/příspěvku na celkových nákladech projektu může činit až 80 %.


Důvod podpory

Podpora sportovní a tělovýchovné činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.4.2019
Žádosti od 30.5.2019 0:00:00
Žádosti do 5.6.2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 5 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
netýká se spolků, jen příspěvkových organizací
Stáhnout formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2-kolo-formular-zadosti
Čestné prohlášení
2. kolo
Stáhnout 2-kolo-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Pravidla dotačního titulu
2. kolo
Stáhnout 2-kolo-prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
2. kolo - netýká se spolků, jen příspěvkových organizací
Stáhnout 2-kolo-formular-vyuctovani-2019
Ostatní přiloha dotačního titulu
2. kolo formulář vyúčtování
Stáhnout formular-financni-vyporadani-pouziti-dotace-2019
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář vyúčtování
Schválené žádosti
Neschválené žádosti