eDotace

Plzeňský kraj

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019

Účel podpory

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Důvod podpory

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Potenciální žadatelé

Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje a jsou evidováni podle příslušného právního předpisu (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: •Odpovídá definici mikropodniku, •Obhospodařuje maximálně 200ha zemědělské půdy evidované v LPIS, •Žadatel neobdržel investiční dotaci z PRV a PRV 2014-2020 na stejný předmět dotace.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.3.2019
Žádosti od 30.4.2019 0:00:00
Žádosti do 31.5.2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.7.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Novák karel.novak@plzensky-kraj.cz +420377195328  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-prilohy-c-o
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-prilohy-g-i
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-prilohy-m
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-prilohy-a
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout et0115040csn
Ostatní přiloha dotačního titulu
Uzivatelska prirucka k definici malych a strednich podniku
Stáhnout informace-o-zpusobilosti-podniku-podavajici-zadost-jakozto-mikropodniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formular zpusobilosti mikropodniku
Stáhnout 2019-z-cedule-propagace-pk
Ostatní přiloha dotačního titulu
Cedule propagace PK
Stáhnout 2019-z-financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Finanční vypořádání dotace
Schválené žádosti
Neschválené žádosti