eDotace

Plzeňský kraj

2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

Účel podpory

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy Příspěvek je určen na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků pro zvýšení akceschopnosti JSDHO, zejména na osobní ochranné pomůcky, na věcné prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a na vybavení nad rámec minimálního vybavení dle této vyhlášky. Příspěvek lze použít i na pořízení radiových spojových prostředků či požárního příslušenství zásahových požárních automobilů, na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč.


Důvod podpory

Cílem podpory je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.


Potenciální žadatelé

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 25.1.2019
Žádosti od 25.2.2019 0:00:00
Žádosti do 25.3.2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 30. 9. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 940 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 60 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Petra Jarošová petra.jarosova@plzensky-kraj.cz +420377195531 referent na úseku dotací
Ing. Ivan Kraus ivan.kraus@plzensky-kraj.cz +420377195788  
Ing. Kateřina Vaněčková katerina.vaneckova@plzensky-kraj.cz +420377195148  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-programu-podpory-jsdho-v-pk-v-roce-2019-pdf
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-prispevek-na-vv-docx
Čestné prohlášení
Příloha č. 2 pravidel - příspěvek na VV.docx
Stáhnout 2019-vv-zaverecna-zprava-vyuctovan-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
závěrečná zpráva
Schválené žádosti
Neschválené žádosti