eDotace

Plzeňský kraj

2018 Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů

Účel podpory

Nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.


Důvod podpory

Cílem podpory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst 1 zákona č. 289/1995, zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti Plzeňského kraje.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.2.2018
Žádosti od 1.4.2018 0:00:00
Žádosti do 31.3.2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Alena Stuchlíková alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz +420377195440 referent na úseku lesnictví - dotace
Ing. Lada Heřmanová lada.hermanova@plzensky-kraj.cz +420377195632  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout dotaznik-k-posouzeni-motivacniho-ucinku-priloha-c-1
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout zadost-o-dotaci-priloha-c-2
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-k-zadosti-o-dotaci-priloha-c-3
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-priloha-c-4
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout nalezitosti-podani-priloha-c-5
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti