eDotace

Plzeňský kraj

Podpora včelařství (2018)

Účel podpory

Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zvýšením opylovací služby rostlin v Plzeňském kraji.


Důvod podpory

Zachování počtu včelstev a včelařů.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci může být právnická osoba (PO) – spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (resp. občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s ohledem na ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.), v územní působnosti Plzeňského kraje (dále jen „žadatel“), který: a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci, a b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v jednotlivém okrese v Plzeňském kraji, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. Konečným příjemcem dotace (resp. finančního příspěvku) na nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, včelařící ve správním obvodu Plzeňského kraje, dle čl. 7. těchto pravidel. Příjemcem dotace na administraci a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev (mor včelího plodu, varroáza) bude žadatel.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 24.1.2018
Žádosti od 28.2.2018 0:00:00
Žádosti do 7.3.2018 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.6.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 700 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jindřich Rykovský jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz +420377195396 referent na úseku lesnictví - dotace
Ing. Lada Heřmanová lada.hermanova@plzensky-kraj.cz +420377195632  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Pravidla dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti