eDotace

Plzeňský kraj

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018

Účel podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, Evropskou chartou sportu ze dne 19. 2. 2004, usnesením vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením s platností pro Českou republiku od 28. října 2009.


Důvod podpory

Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, Evropskou chartou sportu ze dne 19. 2. 2004, usnesením vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením s platností pro Českou republiku od 28. října 2009.


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 3.1.2018
Žádosti od 5.2.2018 0:00:00
Žádosti do 26.2.2018 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31.12.2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 14 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Dominika Strolená dominika.strolena@plzensky-kraj.cz +420377195101 referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu-titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-vyuctovani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti