eDotace

Plzeňský kraj

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných zdrojů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" (Příloha č. 1). Podporovaný zdroj musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.9.2017
Žádosti od 30.10.2017 8:00:00
Žádosti do 22.5.2018 8:38:23
Lhůta pro rozhodnutí 31.9.2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 223 880 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 127 500 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Jana Soukupová jana.soukupova@plzensky-kraj.cz +420377195768  
Marcela Bártová marcela.bartova@plzensky-kraj.cz +420377195601  
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Ing. Eva Platzová eva.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195689  
Bc. Lucie Franková lucie.frankova@plzensky-kraj.cz +420377195620  
Bc. Magda Kadlecová magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz +420377195538  
Mgr. Jana Farková jana.farkova@plzensky-kraj.cz +420377195100  
JUDr. Jana Herejková jana.herejkova@plzensky-kraj.cz +420377195770  
Ing. Lucie Hájková lucie.hajkova@plzensky-kraj.cz +420377195759  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout vyzva
Popis dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-2-zavazne-pokyny
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-3-koncept-smlouvy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-1-pisemna-zadost
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formlar-c-2-protokol-o-uvedeni-zdroje-do-trvaleho-provozu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formlar-c-3-potvrzeni-o-likvidaci-kotle
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout vzor-obalky
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti