eDotace

Plzeňský kraj

2017 Zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů

Účel podpory

Nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.


Důvod podpory

Zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském regionu.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (§ 58 z. č. 289/1995, zákona o lesích) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti Plzeňského kraje


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.2.2017
Žádosti od 1.4.2017 0:00:00
Žádosti do 31.3.2018 0:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 31.12. 2018

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 15 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jindřich Rykovský jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz +420377195396  
Ing. Lada Heřmanová lada.hermanova@plzensky-kraj.cz +420377195632  
Alena Stuchlíková alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz +420377195440  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dt
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout motivacni-ucinek
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout zadost-priloha-c-2
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-k-zadosti-o-dotaci-priloha-c-3
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout nalezitosti-podani
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout manual-zalozeni-ohlaseni-edotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti